ימה פתרונות הידרומטריים
אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3 CTD

אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3 CTD

 אוגר נתונים בעל יכולת חיבור לחיישן אחד או שני חיישנים מסוגים שונים.
יכולת אגירה של 240 מליון מדידות.
תדירות מדידה גבוהה של עד 32Hz.
חיבור לחיישנים שונים:מוליכות חשמלית, טמפרטורה, עומק, CO2, חמצן מומס, פלורסנציה, ניטרט, חמצון-חיזור, קרינה פוטוסינטטית, pH, עכירות ועוד.
עמידות בתנאים קיצונים כמו אוקיינוסים וקטבי כדו"א.
שימוש פופלרי למדידות עומק עד 7000m, ומדידות של גלים וגאות ושפל.
הפעלה בסיבוב.
חיבור Wi-Fi.
אפשרות לחיבור מתח חיצוני להערכת זמן המדידות.