ימה פתרונות הידרומטריים
אוגרי נתונים

אוגרי נתונים

אוגר נתונים קומפקטי  RBRsolo & RBRduet
אוגר נתונים קומפקטי RBRsolo & RBRduet

אוגר נתונים קומפקטי המותאם למדידות ממגוון סוגים ועומקים.

אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3 CTD
אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3 CTD

אוגר נתונים בחיבור לחיישן אחד או שנייים מסוגים שונים. מבית היוצר של חברת RBR.

אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3
אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3

אוגר נתונים למדידת מוליכות חשמלית, עומק וטמפרטורה עם אפשרות לחיבור של שני חיישנים נוספים. מבית היוצר של חברת RBR

אוגר נתונים RBRmaestro/3
אוגר נתונים RBRmaestro/3

אוגר נתונים RBRmaestro/3 בעל יכולת לחיבור בין 3 ל 10 חיישנים. מבית היוצר של חברת RBR.