ימה פתרונות הידרומטריים
אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3

אוגר נתונים RBRduo/3 & RBRconcerto/3

 אוגר נתונים למדידת מוליכות חשמלית, עומק וטמפרטורה עם אפשרות לחיבור של שני חיישנים נוספים לפי בחירה.
יכולת אגירה של 240 מליון מדידות בתדירות מדידה סטנדרטית של 1Hz.
תדירות מדידה גבוהה של עד 32Hz.
הורדת נתונים בחיבור USB-C.
חיבור לחיישנים שונים: מוליכות חשמלית, טמפרטורה, עומק, CO2, חמצן מומס, פלורסנציה, ניטרט, חמצון-חיזור, קרינה פוטוסינטטית, pH, עכירות ועוד.
עמידות בתנאים קיצונים כמו אוקיינוסים וקטבי כדו"א.
הפעלה בסיבוב.
חיבור Wi-Fi.