ימה פתרונות הידרומטריים
מדידת ספיקה ב ADCP

מדידת ספיקה ב ADCP

דו"ח הסוקר את עקרונות השימוש במכשיר ADCP.
הדו"ח מכיל השוואה שבוצעה למדי זרם סטנדרטיים.